Կաթոցիկ ծայրակալ

MF7810419-3

Ծավալը-300մկլ
Գույնը-սպիտակ
Առանց չափման նշանագրերի
1000-հատ/փթթ

Հատ – 8 դր.
Փաթեթ – 8000 դր․