Կաթոցիկ դոզատոր փոփոխական ծավալով 50‑200ul

MF30

Փոփոխական
Ծավալը-50-200մկլ
1-հատ/տուփ

Հատ – 20000 դր.